Kassa

  • De kassa werkt met barcodes. Indien de barcode op een artikel ontbreekt, kan dit artikel eenvoudig direct opgezocht en ingevoerd worden.
  • In de systeeminstellingen kan gekozen worden of er verplicht een medewerker ingevoerd moet worden.
  • Na de keuze Contant of Pin zal de kassabon afgedrukt en naar de factuurhistorie verplaatst worden.
  • Factuurbetalingen, Contact of per Pin, worden hier ook vastgelegd. Na de juiste klant gekozen te hebben, worden direct alle openstaande facturen zichtbaar. Een aangepast type kassabon met de factuurbetaling(en) wordt afgedrukt. Factuurbetalingen die via de bank ontvangen worden kunnen via “Inboeken betalingen” vastgelegd worden.
  • Kasopnames en stortingen kunnen verwerkt worden, ook weer met een eigen type kassabon.
  • Op ieder moment kan de kasstaat gemaakt worden. Een compleet overzicht van alle mutaties wordt afgedrukt, en afgezet tegenover de (door u ingevulde) fysieke inhoud van de kassa.