Systeeminstellingen

 • Alleen de beheerder heeft rechten om de systeeminstellingen in te zien en te bewerken.
 • Hier worden de locaties vastgelegd van alle digitale documenten die door Hmar CenC geproduceerd worden.
 • Gebruikers met hun rechten en wachtwoord worden hier aangemaakt.
 • Van een 10-tal documenten die automatisch via de mail verzonden kunnen worden, wordt per document vastgelegd met welk onderwerp deze berichten zichtbaar worden inĀ  de mailbox van de klant. Per document wordt ook een standaardbericht vastgelegd. Een document wordt nooit automatisch verzonden, maar zal altijd eerst in het mailprogramma worden getoond. Aanpassingen aan de berichten kunnen dus altijd gemaakt worden.
 • Grootboeknummers (omzetrekeningen) kunnen hier ingevuld worden, zodat het af te drukken verkoopboek een juiste presentatie maakt van de te boeken verkoopfacturen.
 • Met Accountview is het mogelijk om een koppeling te maken met dit verkoopboek.

Maatwerk

 • Een aantal standaardlijsten zijn voor iedereen hetzelfde, zoals:
  • Overzicht verkoopboek
  • Voorraad wagens
  • Openstaande debiteuren
  • Planning uren
  • Totaal geplande uren
  • Kasstaat
  • Voorstel te bestellen artikelen
  • Tellijst voorraad artikelen
  • Waarde voorraad artikelen
  • Werkopdracht werkplaats.
 • Alle overige documenten zoals bijvoorbeeld offertes, facturen en kassabonnen kunnen volledig naar wens opgemaakt worden.