Factuurhistorie

Verwerkte facturen en kassabonnen worden verplaatst naar het historisch factuurbestand. Om iets terug te vinden, kan er letterlijk op iedere omschrijving gezocht worden. De gevonden factuur kan direct ingezien worden, omdat deze als pdf document opgeslagen is.

Iedere factuur kan hier met één muisklik gecrediteerd of gedupliceerd worden. Op de plek van bestemming (verkoop, werkplaats en shop) kan deze factuur nog volledig aangepast worden, voordat deze weer verwerkt wordt.

Ook van de verwerkte kassabonnen kan een kopie afgedrukt worden.

Administratie

Door omzetgroepen en grootboekrekeningen te koppelen aan artikelen en klanten, worden er automatisch journaalposten gemaakt van alle verkoopfacturen en kasposten. Tevens worden, daar waar ingesteld, direct de kostprijs en voorraadboekingen gemaakt. 

De journaalposten kunnen afgedrukt worden, of klaargezet om ingelezen te worden in Exact Online.