Voordat je samen met Hmar een nieuw programma of een applicatie gaat ontwikkelen, wil je weten waar je aan toe bent. 

Ook al is het ontwikkelen van een nieuw softwareprogramma in detail iedere keer weer anders, bij Hmar loopt het ontwikkelproces via een vaste structuur.
Hieronder laten wij stap voor stap zien hoe het gezamenlijke proces verloopt.  

Stap 1 – Een eerste gesprek

Ieder project begint met een uitgebreid intakegesprek waarmee we de wensen voor de nieuwe software applicatie in kaart gaan brengen. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een voorlopig ontwerp voor de nieuwe applicatie op. In dit ontwerp geven wij de idee├źn vorm waarna dit als basis fungeert voor de rest van het proces.  Dit eerste ontwerp bestaat in de meeste gevallen uit : 

  • Een voorlopige lijst met functionele eisen (Wat moet het programma straks gaan doen)
  • Een voorlopig grafische gebruikersinterface (Hoe moet het programma er straks uit zien)
  • Een grove tijdsplanning met deelopleveringen (Hoelang duurt het ontwikkelen)

Dit eerste ontwerp wordt vervolgens door ons gebruikt voor het opstellen van een passende offerte.

Stap 2 – De ontwikkelcyclus

Nadat je akkoord bent gegaan met de offerte gaan wij samen een gedetailleerde tijdsplanning maken voor de oplevering van de nieuwe software. In deze tijdsplanning staat onder andere wanneer de eventuele deelleveringen zijn en wanneer  de nieuwe software definitief opgeleverd kan worden.

Hmar werkt (indien mogelijk) met een ontwikkelcyclus van 2 weken (10 dagen). Dit houdt in dat elke 2 weken een nieuw deel van de software afgerond wordt waarna er een evaluatie moment is. Samen bekijken we het programma om te zien of het voldoet aan de eisen die je er op dat moment aan stelt. Het is natuurlijk goed mogelijk dat de prioriteiten in 2 weken tijd zijn veranderd. Hierdoor kan het verstandig zijn om de planning aan te passen, functies te verwijderen of juist toe te voegen. 
       
Je bent dus, als je dat wenst, actief betrokken bij de ontwikkeling van je eigen softwareprogramma. 
Door deze korte ontwikkelcyclus aan te houden is Hmar erg flexibel en krijgt je een programma dat exact aan de eisen voldoet.

De eerste cyclus verloopt iets anders dan de daaropvolgende. Wij vinden namelijk dat, naast dat het nieuwe programma technisch goed moet werken, het programma ook eenvoudig te bedienen moet zijn. In de eerste cyclus maken wij dan ook een volledig ontwerp van de gebruikersinterface. Hierin geven wij alles een logische plek en zorgen wij ervoor dat alles op een eenvoudige, maar vooral, logische manier werkt. Dit ontwerp wordt eerst geheel doorgesproken, zodat je van te voren weet hoe het nieuwe programma werkt.

Deze ontwikkelcyclussen blijven zich herhalen tot het eindproduct gereed is. 

Stap 3 – Oplevering

Nadat Hmar het programma naar wens heeft opgeleverd, blijven wij nauw bij het nieuwe software product betrokken. 
Standaard levert Hmar bij oplevering van de nieuwe software een (beknopte) gebruikershandleiding waarin alle handelingen uitgelegd worden.

Hmar wil er voor zorgen dat het softwareprogramma op de juiste manier werkt. Zo kan het zijn dat je wenst dat Hmar ook de installatie en inrichting van je nieuwe programma verzorgt en de medewerkers opleidt in het gebruik hiervan. Hierdoor bent je er zeker van dat het maximale rendement uit het nieuwe computerprogramma gehaald wordt.