Kassa

  • Kassabonnen kunnen op naam gesteld worden. Indien de barcode op een artikel ontbreekt, kan dit artikel snel en eenvoudig opgezocht worden.
  • Na de afrekenkeuze Contant, Pin of Contant + Pin zal de kassabon afgedrukt en naar de factuurhistorie verplaatst worden.
  • Factuurbetalingen worden hier ook vastgelegd. Na de juiste klant gekozen te hebben, worden direct alle openstaande facturen zichtbaar. Een aangepast type kassabon met de factuurbetaling(en) wordt afgedrukt.
  • Kasopnames en stortingen kunnen verwerkt worden, ook weer met een eigen type kassabon.
  • Op ieder moment van de dag kan de kasstaat gemaakt worden. Een compleet overzicht van alle mutaties wordt afgedrukt, en afgezet tegenover de  ingevulde fysieke inhoud van de kassa. De kasstaat kan gecontroleerd worden voordat deze definitief doorgeboekt wordt. Indien er onverhoopt correcties plaats moeten vinden, kan de doorboeking van de kasstaat geannuleerd worden.