Systeeminstellingen

Hmar CenC is voorzien van een doeltreffende en eenvoudig te beheren rechtenstructuur, waarmee tot in detail per gebruiker, per bestand toegang verleend of geweigerd kan worden. Bovendien kan per gebruiker ingesteld worden met welk scherm Hmar CenC moet beginnen.

Bovendien kunnen hier vele keuzes ‘aan of uit’ gezet worden, zoals een eventueel verplichte invulling van de planner of kassamedewerker en wel of geen voorraadregistratie.

Van alle documenten die automatisch via de mail verzonden kunnen worden, wordt per document vastgelegd met welk onderwerp deze berichten zichtbaar worden in  de mailbox van de klant. Per document wordt ook een standaardbericht vastgelegd. Een document wordt nooit automatisch verzonden, maar zal altijd eerst in het mailprogramma worden getoond. Aanpassingen aan de berichten kunnen dus altijd gemaakt worden.

Maatwerk

Een aantal overzichten zijn gestandaardiseerd en dus voor iedereen hetzelfde, zoals het Journaal (van de koppeling met Exact Online), Voorraad wagens nieuw en gebruikt, openstaande debiteuren, overzichten van de urenregistratie, kasstaat, overzichten artikelen, overzicht offertes en orders en de werkopdracht voor de werkplaats.

Alle overige documenten zoals bijvoorbeeld offertes, facturen en kassabonnen worden volledig naar wens opgemaakt.